สาระเรียนรู้ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร

 

Image 01

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ยโสธร

21 ส.ค. 2558 : สํานักข่าวไทย TNAMCOT

สำนักข่าวไทยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติ วันนี้เป็นเรื่องการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยทรง ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ป่าไม้ หนึ่งในโครงการที่เห็นผลชัดเจน หลังดำเนินการมา 18 ปี คือ "โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร" สร้างรายได้และทำให้ ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Image 02

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ร้อยไทยด้วยดวงใจ ตอน "แหล่งน้ำพัฒนาชีวิต"

28 ก.ค. 2559

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ร้อยไทยด้วยดวงใจ ตอน แหล่งน้ำพัฒนาชีวิต ความเป็นมาของ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร

Image 03

ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร

24 ส.ค. 2558 : NONGAUNG TV

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ สพฐ. จัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร รุ่นที่ 4 ปลูกฝังให้เยาวชนรักษ์และหวง แหนป่าและรู้จักความสำคัญของป่า.

Image 01

นวัตกรรมเพาะเชื้อเห็ดในกล้าไม้ยางนา

21 ส.ค. 2558 : สํานักข่าวไทย TNAMCOT

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ยโสธร มีการพัฒนานวัตกรรมเพาะเชื้อเห็ดป่าในกล้าไม้ยางนา ได้ผลร้อยละ 80-90 ทนต่อสภาพแล้งจัด ไม่ว่าจะนำไปปลูกพื้นที่ใด ก็จะมีเห็ดป่าตามไปเกิดขึ้นด้วย ช่วยกระตุ้นการอนุรักษ์ป่าไม้ และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน

สาระเรียนรู้

กิจกรรมการดำเนินงานที่ผ่านมา

Image 04

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554 องคมนตรีและคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการ. อ่าน...

Copyright © 2048 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร - Design: tooplate