องค์ความรู้ สาระ ข่าวสาร เเละการประชาสัมพันธ์

องค์ความรู้ สาระ ข่าวสาร เเละการประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร

นวัตกรรมเพาะเชื้อเห็ดในกล้าไม้ยางนา

Image 02

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ยโสธร มีการพัฒนานวัตกรรมเพาะเชื้อ เห็ดป่าในกล้าไม้ยางนา ได้ผลร้อยละ 80-90 ทนต่อสภาพแล้งจัด ไม่ว่าจะนำไปปลูกพื้นที่ใด ก็จะมีเห็ดป่า ตามไปเกิดขึ้นด้วย ช่วยกระตุ้นการอนุรักษ์ป่าไม้ และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน

อ่าน

สหกรณ์การเกษตร วนาทิพย์ OTOP ชุมชนคนรักษ์ป่า

Image 02

ชาวตำบลค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร รวมกลุ่มกันทำการผลิตเห็ดโคนในน้ำเกลือบรรจุกระป๋องส่งขายเป็น รายได้ให้กับชุมชน โดยมีวัตถุดิบจากป่าชุมชน 3,000 ไร่ ที่มีชนิดต่างๆออกตามฤดูกาล

อ่าน

อาหารกระป๋อง"วนาทิพย์"จับไข่มดแดง-เห็ดโคน ใส่กระป๋องสร้างอาชีพชุมชน

Image 03

กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดค้อเหนือ ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร ได้ให้ข้อมูลว่าจุดเริ่มต้นของอาหารกระป๋อง แบรนด์ "วนาทิพย์" เกิดจากปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในบริเวณพื้นที่ ต.ค้อเหนือ พื้นที่ทำนาของชาวบ้านได้ รับความเสียหาย ทำให้ชาวบ้านมีความเดือนร้อนเป็นระยะเวลายาวนาน ประกอบกับภูมิศาสตร์ของพื้นที่ซึ่ง มีพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ถึง 3,600 ไร่ อยู่บริเวณสันดอนเนินทรายขนาดใหญ่ น้ำจึงท่วมไม่ถึง ชาวบ้านจึงได้ใช้ ผืนป่าบริเวณนี้เป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิต

อ่าน

รายการกบนอกกะลา แกะรอยความอร่อยไข่มดแดง

Image 01

แม้ว่าช่วงนี้จะเป็นนาทีทองแห่งความอร่อยของนักชิม?แต่ก็เป็นนาทีทองของเหล่าพ่อค้า แม่ค้าด้วยเช่นกัน ด้วยราคาที่พุ่งสูงเหยียดกิโลกรัมละ 200-400 บาท เลยทีเดียว ซึ่งแหล่งที่มาของไข่มดแดง ก็พบได้ตามป่า ทั่วประเทศ แต่จะให้มีปริมาณมากมายมหาศาลให้เรากินกันนั้น ส่วนใหญ่เดินทางมาจากภาคอีสานของประ เทศไทย นี่จึงเป็นที่มาของการเดินทางตามหาไข่มดแดง

อ่าน

กิจกรรมการดำเนินงานที่ผ่านมา

Image 04

กิจกรรม หลักสูตร ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร ปี พ.ศ. 2558 โครงการฯ ร่วมกับ สพฐ. จัดกิจกรรม. อ่าน...

Image 02

สื่อมวลชนสัญจร โครงการเฉลิมพระเกียรติ "สื่อศิลปิน ร่วมใจ ถวายในหลวง". อ่าน...

Image 03

กรมวังเปิดสำนัก งานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ หนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ. อ่าน...

Copyright © 2048 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร - Design: tooplate